A A A

autoPodmienky pre založenie automobilu:

  • Automobil je možné založiť na dobu pár mesiacov (min. 1-2)

  • Automobil, ktorý má byť predmetom záložného práva, nemôže byť poškodený, alebo búraný

  • Podmienkou je tiež, že automobil musí byť vo výhradnom vlastníctve osoby, ktorá ho chce založiť. Nesmie byť na leasing, predmetom exekúcie a nesmie sa naň vzťahovať žiadne iné záložné právo. Záložňa si overuje stav záložnej veci - automobilu v centrálnom notárskom registri záložných práv a na dopravnom inšpektoráte – potvrdenie o vylúčení exekúcie a záložného práva

  • Založený automobil ostáva počas celej doby založenia v úschove záložne, nie je s ním hýbané a nie je používaný !!!

  • Pôžička založením automobilu sa poskytuje formou založenia u notára (zápisnica o založení). Vyhotovenie tejto notárskej zápisnice (cca 90 EUR) hradí priamo notárovi klient, ktorému sa poskytuje pôžička

  • Po riadnom vrátení pôžičky spolu s dojednaným úrokom, bude automobil vrátený klientovi a to v takom stave, v akom bol privezený a uschovaný

  • Založenie automobilu trvá cca 2 pracovné dni – potvrdenie DI a spísanie notárskej zápisnice nie je možné stihnúť za jeden pracovný deň !!!

  • Výška zapožičanej sumy sa dojednáva formou dohody – spravidla nie je vyššia ako cca 70% z trhovej, reálnej ceny automobilu

  • Vždy ostáva PHM rezerva pre prípad, ak by automobil nebol vyzdvihnutý a bolo ho možné ďalej odpredať