A A A

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany nižšie uvedených Prevádzkovateľov, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracovávame (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady Európskej únie Č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZÁLOŽŇA
JUNIOR

prevádzkovateľ - EURO - ZA s.r.o.

pre viac informácii klikni tu 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ZÁLOŽŇA
AUTOBUSOVÁ STANICA

prevádzkovateľ - RADO.SK S.R.O.

 pre viac informácii klikni tu